• Image 01

    Czego nie osiągnie jeden człowiek,
    osiągnie zespół.

Zarejestrowana
spółdzielnia konsumencka CO.NET:

Mały wkład, znaczne korzyści – od 2001 roku!

Zarejestrowana spółdzielnia konsumencka CO.NET z Drochtersen/powiat Stade, założona w 2001 roku, postrzega siebie jako tradycyjną formę współpracy i łączy podstawowe kompetencje, funkcjonuje jako duża społeczność zakupowa i przynosi korzyści swoim członkom.

Dzięki współpracy z wieloma partnerami handlowymi CO.NET oferuje np. zniżki i noty uznaniowe na zakupy od naszych partnerów. Dzięki systemowi DiRa® dostępny jest w tym celu własny, wydajny system płatniczy i rabatowy.

Udziały są inwestowane w wartości trwałe.

Inne obszary działalności obejmują koncepcje kart obowiązujących na poziomie krajowym, sojusze strategiczne i koncepcje kart dla średnich i dużych przedsiębiorstw. CO.NET opracowuje również indywidualne koncepcje lojalnościowe dla firm, systemy sklepów internetowych, partnerskie koncepcje korzyści, inwestycje w nieruchomości wakacyjne i wiele innych.

Spółdzielnia konsumencka CO.NET jest tradycyjną formą działalności, która służy wyłącznie korzyściom jej poszczególnych członków – przede wszystkim poprzez zapewnianie korzyści zakupowych, a następnie poprzez wypłaty zysków spółdzielni jej członkom.

anchor

Model sukcesu spółdzielni

Jaką cechę szczególną mają spółdzielnie? Już w średniowieczu tworzono spółdzielnie, aby wspólnymi siłami poprawić warunki życia wspólnoty lub by łatwiej i w sposób zrównoważony realizować duże zadania. Członkowie spółdzielni mają w zależności od swoich możliwości jeden lub więcej udziałów. Suma tych udziałów umożliwia wspólne, szybsze osiąganie celów, co byłoby znacznie trudniejsze lub niemożliwe do zrealizowania przez jednostkę. Dawniej zakładane często w związku z zaistniałą potrzebą, dziś wiele spółdzielni na całym świecie z powodzeniem rozwinęło się w duże organizacje z korzyścią dla swoich członków. Ich cele są różne, podstawowa zasada jest jednak zawsze ta sama: Razem jesteśmy silni!

Od tego czasu wielu ludzi łączyło swoje siły w spółdzielniach, aby osiągnąć różne cele, jednak wszystkie spółdzielnie kierują się wspólną zasadą – wsparcie gospodarcze swoich członków. Ta „główna przewodnia zasada“ jest ujęta w ustawie o spółdzielczości, stanowi zatem ważną podstawę działalności każdej spółdzielni.

Podstawę prawną w Niemczech stanowi forma prawna spółdzielni zarejestrowanej. Surowe wymogi, regularne kontrole i audyty procesów biznesowych, dokonywane przez niezależne organy, zapewniają przejrzystość i bezpieczeństwo udziałów członków spółdzielni. Spółdzielnie charakteryzują się aktywnym stosowaniem zasady współzarządzania. Każdy pełny członek ma jeden głos, niezależnie od liczby posiadanych udziałów. W związku z tym głos każdego z członków ma taką samą wagę.

To przekonujący model: w Niemczech spółdzielców jest obecnie około pięciokrotnie więcej niż akcjonariuszy. Również Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała rolę spółdzielni w rozwoju gospodarczym i społecznym i ogłosiła rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości.

anchor

Co to jest CO.NET?

CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG to zarejestrowana spółdzielnia konsumencka. CO.NET została powołana do życia w 2001 roku przez Thomasa Limberga, dr. Jörga Wilda, Gerharda Köhnholdta i czterech innych członków założycieli. Od tamtej pory z wielkim sukcesem działa na korzyść swoich członków. Celem jest zapewnienie naszym członkom wielu korzyści w codziennym życiu przez współpracę z wieloma partnerami handlowymi. Te korzyści to np. zniżki i bonifikaty na zakupy u naszych partnerów. Udziały są inwestowane w wartości trwałe.

Jak to działa? – Zasada funkcjonowania CO.NET

Zostajesz udziałowcem, a od pewnej wysokości udziałów także uprawnionym do głosu członkiem zarejestrowanej spółdzielni konsumenckiej CO.NET. Na życzenie otrzymasz bezpłatnie naszą ekskluzywną kartę CO.NET MasterCard®. Dzięki temu otrzymasz zniżki na zakupy u naszych partnerów lokalnych, a za pośrednictwem naszego portalu zakupowego zaoszczędzisz pieniądze również u naszych partnerów internetowych. Jednocześnie Twoje udziały są wykorzystywane w spółdzielni i pracują w różnych obszarach biznesowych dla społeczności członków. Obszary działalności spółdzielni są bardzo liczne i łączą w sobie zabezpieczone aktywa materialne z przewidywalnymi obszarami przychodów.

Uzyskanie pełnego członkowstwa jest możliwe przy posiadaniu już 4 udziałów (po 500 € każdy). Czas zachowania udziału wynosi co najmniej 5 lat. Koszty administracyjne jednorazowego uczestnictwa wynoszą jednorazowo 10% kwoty uczestnictwa, maksymalnie i niezależnie od wysokości udziałów 1000, – €.

Pięć filarów Grupy CO.NET to:

  • Usługi licencjonowania portali internetowych
  • Wdrażanie systemów kart klienckich
  • Inwestycje w nieruchomości wakacyjne
  • CO.NET MasterCard®
  • Serwery autoryzacji oparte na EBICS

Nasza strategia opiera się na solidnych podstawach zdrowego wzrostu. Działamy przewidująco i transparentnie, ponieważ w końcu chodzi o Twoje udziały. Wspiera nas kompetentny zespół doradców podatkowych, audytorów i prawników, a coroczna niezależna kontrola gwarantuje przejrzystość i stanowi dowód sukcesu. W ostatnich latach model ten umożliwił nam generowanie znacznych dywidend z tytułu współpracy dla naszych członków. Tak pracują Twoje udziały – dla Ciebie, a nie dla innych!

anchor

Profilaktyka

W odniesieniu do udziałów naszych członków potencjalne ryzyko chcemy ograniczyć do minimum. W końcu bowiem są to Twoje udziały, którymi w sposób niezwykle odpowiedzialny zarządzamy dla Ciebie. Termin „zapobieganie” jest znany z dziedziny zdrowia. Zapobieganie oznacza minimalizację zagrożeń i ochronę ludzi zanim konsekwencje niewłaściwych działań staną się odczuwalne. Wysiłki CO.NET mają na celu ochronę zasobów wniesionych przez jej członków. Wiele klasycznych sposobów dziś zawodzi. Nadszedł czas, aby szukać alternatyw i podążać nowymi ścieżkami. Zarejestrowana spółdzielnia konsumencka CO.NET stwarza proste i jasne możliwości, przede wszystkim w zakresie oszczędzania i budowania kapitału własnego. Wsparcie ekonomiczne w ramach WSPÓLNOTY zwiększa bezpieczeństwo WSZYSTKICH, a zyski mogą być zoptymalizowane w sposób, który w przeciwnym razie byłby możliwy tylko dla nielicznych.

Zapobieganie ryzyku – bezpieczeństwo przede wszystkim!

Spółdzielnia konsumencka CO.NET wraz ze swoimi partnerami ubezpieczeniowymi gwarantuje kompleksową ochronę. Oprócz ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem sprzeniewierzenia pracowników obejmuje to również ubezpieczenie OC od szkód majątkowych dla członków zarządu i rady nadzorczej.

Dzięki kombinacji polis ubezpieczone są również inne szczególne ryzyka, od defraudacji do niewłaściwych decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym kary umowne, uszczerbek na reputacji, zagrożenia takie jak rabunki, kradzieże, podrabianie, hakerstwo, w tym phishing, pharming i spyware, wykroczenia wszystkich pracowników, w tym personelu zewnętrznego pracującego dla CO.NET.
Szczelny pakiet ochronny na wszystkie okoliczności.

anchor

Silni razem, skuteczni razem: Zespół Grupy CO.NET


Spółdzielnia to kwestia zaufania. Jej zadaniem jest opracowywanie pomysłów i celów z korzyścią dla społeczności i przekształcanie ich w realne koncepcje. Ze spółdzielnii konsumenckiej CO.NET powstała w międzyczasie sieć odnoszących sukcesy firm: Grupa CO.NET to sieć, w której poszczególne firmy działają wspólnie. Należą do nich między innymi odnosząca sukcesy od 2001 r., zarejestrowana spółdzielnia konsumencka CO.NET, oraz CO.NET Group AG, która specjalizuje się w programowaniu i rozwiązaniach w zakresie transakcji płatniczych. W sieci działają również firmy medialne EL AVISO i agencja reklamowa ELEFONT, oraz firma turystyczna CO.NET Holiday.

CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG

Zarząd:

Senator Thomas Limberg

Prezes Zarządu
Założyciele i Zarząd

Johan Zwart

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Caren Steinert

Przewodniczący Rady Nadzorczej                

Gerhard Köhnholdt

Członek Rady Nadzorczej

Peter Behrens

Członek Rady Nadzorczej, Copywriter KAH, grafik DTP

DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY

Marc Hochschild

Dyrektor ds. sprzedaży w Niemczech  

Markus Zakieta

Dyrektor ds. sprzedaży w Polsce

                    

TEAM     

Cecilia Sacher

Administracja CO.NET Holiday

Frank Heinrich

Kierownik działu administracji, szkoleniowiec                 

Michael Pehmüller

Koordynator ochrony danych, inspektor bezpieczeństwa

Andrina Zierott

Administracja

Nedina Muflizovic

Administracja

Anneka Harz

Administracja

Stefan WIllers

Specjalista ds. biurowych

CO.NET Business Center – Capdepera/Mallorca


Cecilia Sacher

CO.NET Holiday

Frank Heinrich

Herausgeber El AVISO