• Image 01

    Czego nie osiągnie jeden człowiek,
    osiągnie zespół.

Zarejestrowana
spółdzielnia konsumencka CO.NET:

Mały wkład, znaczne korzyści – od 2001 roku!

Zarejestrowana spółdzielnia konsumencka CO.NET z Drochtersen/powiat Stade, założona w 2001 roku, postrzega siebie jako tradycyjną formę współpracy i łączy podstawowe kompetencje, funkcjonuje jako duża społeczność zakupowa i przynosi korzyści swoim członkom.

Dzięki współpracy z wieloma partnerami handlowymi CO.NET oferuje np. zniżki i noty uznaniowe na zakupy od naszych partnerów. Dzięki systemowi DiRa® dostępny jest w tym celu własny, wydajny system płatniczy i rabatowy.

Udziały są inwestowane w wartości trwałe.

Inne obszary działalności obejmują koncepcje kart obowiązujących na poziomie krajowym, sojusze strategiczne i koncepcje kart dla średnich i dużych przedsiębiorstw. CO.NET opracowuje również indywidualne koncepcje lojalnościowe dla firm, systemy sklepów internetowych, partnerskie koncepcje korzyści, inwestycje w nieruchomości wakacyjne i wiele innych.

Spółdzielnia konsumencka CO.NET jest tradycyjną formą działalności, która służy wyłącznie korzyściom jej poszczególnych członków – przede wszystkim poprzez zapewnianie korzyści zakupowych, a następnie poprzez wypłaty zysków spółdzielni jej członkom.

anchor

Model sukcesu spółdzielni

Jaką cechę szczególną mają spółdzielnie? Już w średniowieczu tworzono spółdzielnie, aby wspólnymi siłami poprawić warunki życia wspólnoty lub by łatwiej i w sposób zrównoważony realizować duże zadania. Członkowie spółdzielni mają w zależności od swoich możliwości jeden lub więcej udziałów. Suma tych udziałów umożliwia wspólne, szybsze osiąganie celów, co byłoby znacznie trudniejsze lub niemożliwe do zrealizowania przez jednostkę. Dawniej zakładane często w związku z zaistniałą potrzebą, dziś wiele spółdzielni na całym świecie z powodzeniem rozwinęło się w duże organizacje z korzyścią dla swoich członków. Ich cele są różne, podstawowa zasada jest jednak zawsze ta sama: Razem jesteśmy silni!

Od tego czasu wielu ludzi łączyło swoje siły w spółdzielniach, aby osiągnąć różne cele, jednak wszystkie spółdzielnie kierują się wspólną zasadą – wsparcie gospodarcze swoich członków. Ta „główna przewodnia zasada“ jest ujęta w ustawie o spółdzielczości, stanowi zatem ważną podstawę działalności każdej spółdzielni.

Podstawę prawną w Niemczech stanowi forma prawna spółdzielni zarejestrowanej. Surowe wymogi, regularne kontrole i audyty procesów biznesowych, dokonywane przez niezależne organy, zapewniają przejrzystość i bezpieczeństwo udziałów członków spółdzielni. Spółdzielnie charakteryzują się aktywnym stosowaniem zasady współzarządzania. Każdy pełny członek ma jeden głos, niezależnie od liczby posiadanych udziałów. W związku z tym głos każdego z członków ma taką samą wagę.

To przekonujący model: w Niemczech spółdzielców jest obecnie około pięciokrotnie więcej niż akcjonariuszy. Również Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała rolę spółdzielni w rozwoju gospodarczym i społecznym i ogłosiła rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości.

anchor

Co to jest CO.NET?

CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG to zarejestrowana spółdzielnia konsumencka. CO.NET została powołana do życia w 2001 roku przez Thomasa Limberga, dr. Jörga Wilda, Gerharda Köhnholdta i czterech innych członków założycieli. Od tamtej pory z wielkim sukcesem działa na korzyść swoich członków. Celem jest zapewnienie naszym członkom wielu korzyści w codziennym życiu przez współpracę z wieloma partnerami handlowymi. Te korzyści to np. zniżki i bonifikaty na zakupy u naszych partnerów. Udziały są inwestowane w wartości trwałe.

Jak to działa? – Zasada funkcjonowania CO.NET

Zostajesz udziałowcem, a od pewnej wysokości udziałów także uprawnionym do głosu członkiem zarejestrowanej spółdzielni konsumenckiej CO.NET. Na życzenie otrzymasz bezpłatnie naszą ekskluzywną kartę CO.NET MasterCard®. Dzięki temu otrzymasz zniżki na zakupy u naszych partnerów lokalnych, a za pośrednictwem naszego portalu zakupowego zaoszczędzisz pieniądze również u naszych partnerów internetowych. Jednocześnie Twoje udziały są wykorzystywane w spółdzielni i pracują w różnych obszarach biznesowych dla społeczności członków. Obszary działalności spółdzielni są bardzo liczne i łączą w sobie zabezpieczone aktywa materialne z przewidywalnymi obszarami przychodów.

Uzyskanie pełnego członkowstwa jest możliwe przy posiadaniu już 4 udziałów (po 500 € każdy). Czas zachowania udziału wynosi co najmniej 5 lat. Koszty administracyjne jednorazowego uczestnictwa wynoszą jednorazowo 10% kwoty uczestnictwa, maksymalnie i niezależnie od wysokości udziałów 1000, – €.

Pięć filarów Grupy CO.NET to:

  • Usługi licencjonowania portali internetowych
  • Wdrażanie systemów kart klienckich
  • Inwestycje w nieruchomości wakacyjne
  • CO.NET MasterCard®
  • Serwery autoryzacji oparte na EBICS

Nasza strategia opiera się na solidnych podstawach zdrowego wzrostu. Działamy przewidująco i transparentnie, ponieważ w końcu chodzi o Twoje udziały. Wspiera nas kompetentny zespół doradców podatkowych, audytorów i prawników, a coroczna niezależna kontrola gwarantuje przejrzystość i stanowi dowód sukcesu. W ostatnich latach model ten umożliwił nam generowanie znacznych dywidend z tytułu współpracy dla naszych członków. Tak pracują Twoje udziały – dla Ciebie, a nie dla innych!

anchor

Profilaktyka

W odniesieniu do udziałów naszych członków potencjalne ryzyko chcemy ograniczyć do minimum. W końcu bowiem są to Twoje udziały, którymi w sposób niezwykle odpowiedzialny zarządzamy dla Ciebie. Termin „zapobieganie” jest znany z dziedziny zdrowia. Zapobieganie oznacza minimalizację zagrożeń i ochronę ludzi zanim konsekwencje niewłaściwych działań staną się odczuwalne. Wysiłki CO.NET mają na celu ochronę zasobów wniesionych przez jej członków. Wiele klasycznych sposobów dziś zawodzi. Nadszedł czas, aby szukać alternatyw i podążać nowymi ścieżkami. Zarejestrowana spółdzielnia konsumencka CO.NET stwarza proste i jasne możliwości, przede wszystkim w zakresie oszczędzania i budowania kapitału własnego. Wsparcie ekonomiczne w ramach WSPÓLNOTY zwiększa bezpieczeństwo WSZYSTKICH, a zyski mogą być zoptymalizowane w sposób, który w przeciwnym razie byłby możliwy tylko dla nielicznych.

Zapobieganie ryzyku – bezpieczeństwo przede wszystkim!

Spółdzielnia konsumencka CO.NET wraz ze swoimi partnerami ubezpieczeniowymi gwarantuje kompleksową ochronę. Oprócz ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem sprzeniewierzenia pracowników obejmuje to również ubezpieczenie OC od szkód majątkowych dla członków zarządu i rady nadzorczej.

Dzięki kombinacji polis ubezpieczone są również inne szczególne ryzyka, od defraudacji do niewłaściwych decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym kary umowne, uszczerbek na reputacji, zagrożenia takie jak rabunki, kradzieże, podrabianie, hakerstwo, w tym phishing, pharming i spyware, wykroczenia wszystkich pracowników, w tym personelu zewnętrznego pracującego dla CO.NET.
Szczelny pakiet ochronny na wszystkie okoliczności.

anchor

Tworzymy się na nowo...