• Image 01

  Czego nie osiągnie jeden człowiek,
  osiągnie zespół.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy właśnie odwiedzonej strony internetowej, a także wszystkich innych stron internetowych naszej firmy oraz naszych obecności w mediach społecznościowych i innych platform.

I. Organ odpowiedzialny

Organem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych za pośrednictwem tej platformy internetowej jest

CO.NET spółdzielnia konsumencka eG

Nindorfer Deichfeld 9 pod numerem 21706 Drochtersen

Fon: +49 (0) 4143 999 501
Faks: +49 (0) 4143 999 503
E-mail: service@conet24.com

Forma prawna: zarejestrowana spółdzielnia
siedziba spółdzielni: Tostedt
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Tostedt nr 100021
NIP: DE 225108058

Rada Dyrektorów
Thomas Sacher Limberg i Johan Zwart

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Caren Steinert

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV
Thomas Sacher Limberg
Johan Zwart

Stowarzyszenie audytorskie
Genossenschaftlicher Prüfungsverband
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Woldegker Straße 27
17033 Neubrandenburg

Informacje zgodnie z § 36 ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich:
Zwracamy uwagę, że nie uczestniczymy w procedurze rozstrzygania sporów przed organem rozstrzygania sporów konsumenckich.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Organ odpowiedzialny jest również usługodawcą w rozumieniu ustawy o telemediach (TMG).

Z inspektorem ochrony danych, panem Erichem Zimmermannem , można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e.zimmermann@zida-datenschutz. de

Adres pocztowy inspektora ochrony danych:

Erich Zimmermann c / o ZiDa-Datenschutz GmbH, Waldhofer Str. 102,

69123 Heidelberg

Strona internetowa inspektora ochrony danych: www.zida-datenschutz.de

Bardzo poważnie traktujemy ochronę prywatności odwiedzających tę witrynę internetową i inne witryny firmowe. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie zgodnie z przepisami ustawowymi i zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Przeczytaj uważnie niniejszą deklarację o ochronie danych. Zostaniesz poinformowany o zakresie, rodzaju i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych od osób korzystających z tej witryny.

Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Dane te obejmują na przykład imię i nazwisko lub dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres i adres e-mail.

Z wyjątkiem adresu IP, zbieramy dane osobowe tylko wtedy, gdy podasz je dobrowolnie, na przykład podczas rejestracji na naszej stronie internetowej lub podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego. Te dane osobowe służą do identyfikacji Ciebie jako użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail i skontaktowania się z Tobą za jego pośrednictwem.

II. Jakie dane zbieramy na naszej stronie internetowej?

1. Dostęp do danych i plików dziennika

Jeśli korzystasz z naszej witryny wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie rejestrujesz się lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, zbieramy tylko dane, które Twoja przeglądarka przesyła do naszego serwera (tak zwane „pliki dziennika serwera”). Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową

zadzwoń, zbieramy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlenia strony internetowej:

 • Adres IP (jeśli to możliwe, jest zapisywany anonimowo)
 • Nazwa domeny witryny, z której pochodzisz
 • Nazwa plików, do których uzyskano dostęp
 • Data i godzina żądania
 • Nazwa dostawcy usług internetowych
 • oraz, jeśli dotyczy, system operacyjny i wersja przeglądarki Twojego urządzenia

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 Ustęp 1 lit. f RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Przetwarzamy te dane, ale nie przechowujemy ich na stałe. Dane nie będą przekazywane ani wykorzystywane w inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do retrospektywnego sprawdzania plików dziennika serwera, jeśli istnieją konkretne oznaki nielegalnego użytkowania.

Dane są oceniane wyłącznie w celach statystycznych. Nie tworzymy osobistych profili użytkowników.

2. Pliki cookie

Pliki cookie są używane w naszej witrynie internetowej, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji i uczynić odwiedzanie naszej witryny tak praktycznym i bezpiecznym, jak to tylko możliwe.

Plik cookie to plik tekstowy, który jest tworzony podczas odwiedzania witryny i jest tymczasowo przechowywany w systemie użytkownika witryny. Jeżeli serwer naszej strony internetowej zostanie ponownie wywołany przez użytkownika strony internetowej, przeglądarka użytkownika strony internetowej odsyła otrzymany wcześniej plik cookie z powrotem do serwera. Serwer może ocenić informacje uzyskane w tym procesie. Na przykład pliki cookie mogą być używane do kontrolowania reklam lub ułatwienia nawigacji na stronie internetowej. Pliki cookie są szczególnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chroniący prawnie uzasadnione interesy operatora tej strony internetowej – używamy plików cookie wyłącznie w zgodzie z art. 5 ust. 1 lit a RODO, tj. zgodnie z zasadami legalności, przetwarzania w dobrej wierze, przejrzystości).

O ile nie są to technicznie niezbędne pliki cookie (które są przechowywane wyłącznie lokalnie i nie są dalej analizowane), zostaniesz poproszony o zgodę na ustawienie plików cookie.

Stosowanie plików cookie służy głównie naszemu uzasadnionemu interesowi w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Używamy plików cookie wyłącznie zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgodnie z zasadami „legalności, przetwarzania w dobrej wierze, przejrzystości”.

Jeśli chcesz uniemożliwić korzystanie z plików cookie, możesz to zrobić za pomocą lokalnych ustawień w przeglądarce internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera lub Safari). Tam można generalnie dezaktywować ustawienia plików cookie i usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane. Jednak poszczególne funkcje naszej strony internetowej mogą nie być już w pełni użyteczne.

3. Hosting strony internetowej

W ramach przetwarzania w naszym imieniu zewnętrzny dostawca z siedzibą w kraju Unii Europejskiej zapewnia nam hosting i prezentację strony internetowej oraz świadczy usługi infrastrukturalne, moc obliczeniową, przestrzeń dyskową i usługi baz danych, usługi konserwacyjne i usługi bezpieczeństwa. Czyniąc to, my lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy wszystkie dane, które powstają w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Są to dane inwentaryzacyjne, dane dotyczące treści, dane kontraktowe, dane dotyczące użytkowania, dane meta i komunikacyjne od klientów, zainteresowanych stron i odwiedzających naszą ofertę online.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym i bezpiecznym udostępnianiu tej oferty online (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 28 RODO).

4. Jakie dane zbieramy i wykorzystujemy, gdy się z nami kontaktujesz?

Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy i dane kontaktowe), które przekazujesz nam w ramach kontaktu

t kontaktowałeś się z nami (np. przez formularz kontaktowy, e-mail lub telefonicznie) w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub odpowiedzi na Twoje zapytania zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.b RODO. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Informacje, które są absolutnie niezbędne do przetworzenia Twojego zapytania, są oznaczone jako obowiązkowe. W przypadku zapytań za pośrednictwem naszej strony internetowej zapisujemy adres IP i czas odpowiedniego działania użytkownika. Odbywa się to w oparciu o nasze uzasadnione interesy, a także interesy użytkowników w zakresie ochrony przed nadużyciem i nieuprawnionym wykorzystaniem Twoich danych. W każdej chwili możesz się temu sprzeciwić (prawo do odstąpienia od umowy). Nie będziemy przekazywać tych danych stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub jeśli istnieje prawny obowiązek, aby to zrobić zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Usuwamy dane, które powstają w tym kontekście, gdy ich przechowywanie nie jest już wymagane lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania. Sprawdzamy konieczność przechowywania danych co dwa lata.

III. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przetwarzane przez nas dane będą przetwarzane, usuwane lub ich przetwarzanie ograniczone przez nas zgodnie z Art. 17 i Art. 18 RODO. Twoje dane osobowe, które powstają podczas korzystania z naszej strony internetowej, przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do wyżej wymienionych celów. Jeśli jednak usunięcie jest sprzeczne z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania, przetwarzanie danych będzie ograniczone, tj. zostaną one zablokowane do dalszego wykorzystania i nie mogą być przetwarzane w innych celach.

Szczególnie istotne są następujące obowiązki dotyczące dokumentacji i przechowywania: 6 lat zgodnie z § 57 ust. 1 niemieckiego kodeksu handlowego (księgi handlowe, zapasy, bilanse otwarcia, roczne sprawozdania finansowe, pisma handlowe, dokumenty księgowe itp. ), 10 lat zgodnie z § 147 (1) AO (Księgi, rejestry, dokumenty księgowe, pisma handlowe i handlowe, dokumenty istotne dla opodatkowania itp.). Ponadto może się zdarzyć, że dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym można wobec nas dochodzić roszczeń (termin przedawnienia wynoszący trzy lub do trzydziestu lat).

IV. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej?

Przetwarzamy dane generowane podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korzystania z oferowanych opcji kontaktu zgodnie z przepisami Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG). Istnieją różne podstawy prawne, w zależności od sprawy, w której kontaktujesz się z nami za pośrednictwem strony internetowej. Konkretna podstawa prawna przetwarzania danych zależy od kontekstu, w jakim i w jakim celu otrzymujemy Twoje dane. Co do zasady podstawa prawna przetwarzania danych wynika z następujących możliwości:

Sztuka. 6 I lit. RODO stanowi podstawę prawną operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Udzieloną zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub biorąc pod uwagę, że przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są wymagane do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.

Jeśli podlegamy prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. c RODO.

Docelowo operacje przetwarzania mogą opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie opiera się na tej podstawie prawnej

jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że nie przeważają interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

V. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim?

Adresy IP są automatycznie przesyłane na serwer, na którym obsługiwana jest witryna, gdy odwiedzasz witrynę. Te adresy IP są zawsze przekazywane stronom trzecim, gdy element strony trzeciej (skrypt, obraz, czcionka, inny zasób cyfrowy) jest zintegrowany ze stroną internetową. Które komponenty są zintegrowane na tej stronie internetowej, są wymienione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Na tej podstawie można również ustalić odbiorców Twojego adresu IP lub kategorie odbiorców. W przeciwnym razie Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy. Czyniąc to, przestrzegamy zasad ograniczenia celu i minimalizacji danych.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyraziłeś wyraźną zgodę zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. a RODO,
 • ujawnienie zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. DSGVO jest zobowiązane do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że masz nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
 • w przypadku ujawnienia zgodnie z Art. 6 § 1 zd. 1 lit. c RODO istnieje obowiązek prawny, jak również
 • jest to prawnie dopuszczalne i wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b DSGVO do przetwarzania stosunków umownych z Tobą.

VI. Czy mam obowiązek podania danych?

W ramach naszej relacji biznesowej wystarczy podać dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania, realizacji i zakończenia relacji biznesowej lub które jesteśmy prawnie zobowiązani do gromadzenia. Bez tych danych zwykle będziemy musieli odrzucić zawarcie umowy lub realizację zamówienia lub nie będziemy już w stanie wykonać istniejącej umowy i być może będziemy musieli ją rozwiązać.

VII. Jakie mam prawa do ochrony danych?

Masz prawo:

 • żądania informacji o przetwarzanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z Art. 15 RODO. W szczególności możesz uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzaniem lub sprzeciwem, istnieniem prawa do wniesienia skargi, żądania pochodzenia swoich danych, jeżeli nie zostały ode mnie zebrane, a także istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w razie potrzeby, istotnych informacji o ich danych;
 • zgodnie z Art. 16 RODO, natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych lub żądania uzupełnienia przechowywanych przeze mnie Twoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez mnie zgodnie z Art. 17 RODO, chyba że przetwarzanie w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji jest wymagane prawnie ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z Art. 18 RODO, o ile kwestionowana jest dokładność danych przez Ciebie przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się na ich usunięcie i nie potrzebujemy już tych danych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 RODO; /li> < li> • zgodnie z Art. 20 RODO do otrzymania Twoich danych osobowych, które mi przekazałeś w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu maszynowego formacie lub zażądania ich przekazania innej odpowiedzialnej osobie;

w każdej chwili cofnąć udzieloną mi zgodę. W rezultacie nie możemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości i zgodnie z Art. 77 RODO, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo skontaktować się w celu złożenia skargi do organu nadzorczego. Co do zasady możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli osoba zainteresowana uważa, że ​​przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych jest sprzeczne z prawem UE Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) narusza.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z Art. 6 ust.1 zd.1 lit.f RODO, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile ma to miejsce Istnieją powody, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko direct mail. W tym drugim przypadku przysługuje Ci ogólne prawo sprzeciwu, które zrealizujemy bez określania konkretnej sytuacji. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres e-mail podany w nadruku naszej strony internetowej.

Odwołanie

Wyrażoną zgodę można w każdej chwili odwołać. Dotyczy to również cofnięcia oświadczeń o wyrażeniu zgody, które zostały nam przekazane przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przed 25 maja 2018 r.

Należy pamiętać, że odwołanie jest skuteczne tylko na przyszłość. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed unieważnieniem.

VIII. Na co należy uważać z linkami do innych stron internetowych?

Nasza strona internetowa / aplikacja może od czasu do czasu zawierać linki do stron internetowych osób trzecich lub do innych stron internetowych obsługiwanych przez nas. Jeśli klikniesz link do jednej z tych witryn, zwracamy uwagę, że te witryny mają własne wytyczne dotyczące ochrony danych i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te wytyczne. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych na tych stronach internetowych.

IX. Co robimy dla bezpieczeństwa danych?

Używamy metody TLS (Transport Layer Security) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Możesz stwierdzić, czy dana strona naszej witryny jest przesyłana w postaci zaszyfrowanej, za pomocą zamkniętego klucza lub symbolu kłódki na pasku stanu przeglądarki.

Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy informatyczne za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, nieautoryzowanym dostępem, nieautoryzowanymi zmianami lub nieuprawnionym rozpowszechnianiem Twoich danych. Całkowita ochrona przed wszystkimi niebezpieczeństwami praktycznie nie jest możliwa w każdym przypadku pomimo należytej staranności.

X. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych w przypadku zmiany sytuacji prawnej lub niniejszej oferty online lub rodzaju gromadzenia danych. Dotyczy to jednak tylko

Oświadczenia o przetwarzaniu danych. Jeżeli wymagana jest zgoda użytkownika lub elementy oświadczenia o ochronie danych zawierają uregulowanie stosunku umownego z użytkownikami, oświadczenie o ochronie danych zostanie zmienione tylko za zgodą użytkownika

W razie potrzeby poinformuj się o tym oświadczeniu o ochronie danych, zwłaszcza jeśli podasz dane osobowe.

Media społecznościowe

Filmy w YouTube

Zintegrowaliśmy filmy z YouTube na naszej stronie internetowej,

które są przechowywane na serwerach dostawcy YouTube i mogą być odtwarzane z naszej strony internetowej za pomocą osadzenia. Filmy są osadzone z aktywną opcją zaawansowanych ustawień ochrony danych. Jeśli odtwarzasz te filmy, pliki cookie YouTube i pliki cookie DoubleClick są przechowywane na Twoim komputerze, a dane mogą być przesyłane do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”), jako operatora YouTube.

Podczas odtwarzania filmów wideo przechowywanych na YouTube do Google jako operatora YouTube i operatora sieci DoubleClick są obecnie przesyłane co najmniej następujące dane: adres IP i plik cookie, konkretny adres strony, do której uzyskaliśmy dostęp, system data i godzina dostępu, identyfikacja przeglądarki.

Te dane są przesyłane niezależnie od tego, czy masz konto użytkownika Google, do którego jesteś zalogowany, czy też nie masz konta użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w ten sposób, dane te mogą zostać przypisane bezpośrednio do Twojego konta przez Google. Jeśli nie chcesz być przypisany do swojego profilu, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku odtwarzania filmu.

YouTube lub Google zapisują te dane jako profile użytkowania i mogą wykorzystywać je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania swoich witryn internetowych w oparciu o potrzeby. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (również dla użytkowników, którzy nie są zarejestrowani) w celu zapewnienia reklamy dostosowanej do potrzeb i poinformowania innych użytkowników o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym w tym celu musisz skontaktować się z Google jako operatorem YouTube.

Więcej informacji na temat celu & amp; Zakres gromadzenia i przetwarzania danych przez Google można znaleźć na tej stronie informacyjnej.

Należy pamiętać, że amerykańskie tajne służby mogą ewentualnie uzyskać dostęp do danych osobowych ze względu na ustawę o chmurze, która po zintegrowaniu tego narzędzia nieuchronnie zostanie wymieniona z Google, którego siedziba znajduje się w USA, ze względu na protokół internetowy.